Jump to content

Jsme jazyková a vzdělávací agentura J-SERVICE

Pomáháme Vám dorozumět se a porozumět si.

 

Potřebujete přeložit dokumenty do cizího jazyka nebo soudní překlad?
 

Chcete zlepšit svou komunikaci v cizím i českém jazyce?
 

Chcete se rozvíjet?

 

Image

Proč si využít překladatelských služeb u J-SERVICE?

 

Protože nabízíme: 

 • Obecné i odborné překlady provádíme z a do všech evropských jazyků.
 • Vyhotovení překladu do 3 dnů (vč. dne zadání a předání) i expresně.
 • Kalkulace, překlad i platba může proběhnout online a ušetříte tak čas cestováním. 
 • Zajistíme pro Vás rychlé vyhotovení překladu za přijatelnou cenu a bez příplatku za odbornost.
 • Překlady do cizího jazyka procházejí kontrolou a korekturou rodilého mluvčího.
 • Překlad můžete zadat z pohodlí práce nebo domova a hotový překlad Vám zašleme poštou nebo kurýrem. 
 • U překladů zachováváme grafickou a  stylistickou předlohu. 
 • Překlady uchováváme v našem digitálním archívu, takže si kdykoliv můžete zažádat o novou kopii.
 • Překlady vyhotovují zkušení překladatelé.
 • Pracujeme s CAT softwarem, ve kterém vytváříme slovníky v daném oboru a zajišťujeme terminologickou správnost. (Computer Aided Translation) 
 • Naše hesla jsou: SPOLEHLIVOST - DISKRÉTNOST -  KVALITA 

Proč si vybrat jazykovou výuku u J-SERVICE?
 

 • Rozvoj všech 4 řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní)
 • Interaktivní a zábavná forma výuka – práce ve dvojicích, trojicích, hraní rolí, hry
 • Gramatiku učíme v kontextu (na základě textu studenti generují gramatické pravidlo)
 • Klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností
 • Zaměřujeme se na využití jazyka v praxi
 • Výuku vede zkušený lektor s pedagogickým vzděláním v příslušném jazykovém oboru, prostě znalce ve svém oboru :-)
 • Výuká probíhá blízko metra Palmovky na Nám. Dr. Václava Holého 1330/2, Praha 8 - tady se dočtete jak se k nám dostat

Silné stránky naší agentury:

 • komplexní jazykové služby
 • profesionální tým lektorů a rodilých mluvčích
 • vysoká kvalitativní úroveň služeb
 • flexibilita vůči požadavkům klienta
 • orientace na zákazníka, jeho potřeby a přání
 • profesionální přístup
 • šetříme váš čas rychlou on-line komunikace.